Elektronik Sistemler Nedir?

18 elektirik

Günlük hayatımızda çoğu kez kullandığımız her elektronik cihaz bir tür sistemdir. Güç, tansiyon veya akım gibi elektronik değişkenlere bağlı olarak çalışan sistemlere Elektronik sistem denir. Farklı girdi-çıktı ilişkisine sahip blokların sayısı, belirli bir görevi ya da periyodu yürütmesi beklenen bir sistemi kurmak için birbirine bağlanır.

Kontrol Sistemi Nedir?

​​​​​​Bazen bir elektronik sisteme “Kontrol sistemi” de denir. Diğer sistemin çıkışını test etmek ya da düzenlemek için kullanılan sisteme kontrol sistemi denir. Bu hem de farklı sistem ve bloklardan oluşan bir grup veya koleksiyondur.

Ağır sanayilerde kullanılan endüstriyel otomasyon sistemleri test sistemine örnektir. Bunlar endüstrilerde üretim sürecini test etmek için kullanılır.

Elektronik Sistem Türleri Nelerdir?

Daha ilkin de açıkladığımız gibi, her test sisteminin kendi girdi ve çıktısı olacaktır. Giriş sinyali sürekli ve ayrık olabilir. Sisteme sağlanan girdiye bakılırsa kontrol sistemleri 2 tipe ayrılır.

Bu tipler:

-Sürekli sistem

-Ayrık sistem

  1. Sürekli Sistem Nedir? Örnek Olarak Ne Verilebilir?

Sürekli sistem, giriş sinyallerinin analog sinyaller olarak tanımlandığı sistemdir. Analog sinyaller doğası gereği süreklidir, bu yüzden “sürekli zaman sinyalleri” olarak adlandırılırlar.

Sürekli sinyalin büyüklüğü T zaman periyoduna göre değişecektir. Giriş, doğası gereği Analog olduğu için, sürekli elektronik sistemler analog çıkışı üretir. Bu nedenle “Saf analog sistemler” olarak adlandırılırlar.

Sürekli Sistem İçin Örnekler Nelerdir?

Bir odanın sıcaklığını kıyas işlemi, sürekli sisteme bir örnektir. Sıcaklık, Pazartesiden Cumartesiye veya soğuktan sıcağa vb. Sıcaklık seviyeleri gibi bir zaman aralığında ölçüldüğünden, ısı izleme sistemi doğası gereği analogdur ya da sürekli elektronik sisteme bir misal olduğu söylenir. Sürekli elektronik sistemlerin diğer örnekleri, akım ve voltaj sinyalleri, basınç, hız ve sıcaklık sinyali vb.

Ayrık Sistem Nedir? Örnek Olarak Ne Verilebilir?

Ayrık sistem, girdisi olarak ayrık vakit değerleri dizisine sahip sistem olarak tanımlanır. Belirli zaman aralıklarında elde edilen değerlere “Ayrık değerler” denir. Kesikli sistemin girdisi insiyaki değerler dizisi olduğundan çıktısı da sayı dizisi şeklinde olacaktır.

Dolayısıyla bu ayrık sistemler “Dijital sistemler” olarak da bilinir. Genellikle dijital sistemin çıktısı, 0’ların ve 1’lerin toplanması benzer biçimde ikili bir rakam dizisi olacaktır.

Ayrık sistemle alakalı önemli bir şey, muayyen vakit aralıklarında tanımlanan ayrık değerlerin eşit aralıklı olması gerektiğidir. Örneğin, zaman periyotları t1, t2, t3, t4 ve t5 ise, o vakit t1 – t2 = t2 – t3 = t3 – t4 = t4 – t5 olur. Ayrık sistemin değerleri vakit periyodu boyunca değişmez, sadece belirli vakit durumlarında değişmiş olur.

Ayrık Sistem İçin Örnekler Nelerdir?

Odanın sıcaklığını Pazartesi, Salı benzer biçimde muayyen günler şeklinde yalnızca belirli vakit aralıklarında ya da bilhassa 13:00, 14:00, 15:00 benzer biçimde muayyen vakit aralıklarında ölçen sıcaklık ölçüm (izleme) sistemi ayrık zamana örnektir.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık