Aile İçinde Kişisel Gelişimin Önemi 2023

Aile İçinde Kişisel Gelişimin Önemi

Kişisel Gelişimin Önemi Nedir?

            Genel olarak bakıldığında kişisel gelişim bireyin hayatında her an önemli ölçüde yardımcı olacak bir bilim dalıdır. Sosyal hayat içerisinde bireyler önemli bir konumda olması, onları birbiriyle uyumlu yaşama zorunluluğu getirir ve bunu sağlamanın en büyük şartı şüphesiz karşı tarafı anlamak ve karşıdaki kişiye en doğru şekilde duygu ve düşünceleri aktarabilmektir. Bunun için bireyin kendini tanıması ve kişisel gelişim alanında kendine belirli başlı bazı tecrübeleri edinmiş olması gerekir. Kazanılan tecrübeler ışığında ilerleyen birey şüphe taşımaksızın sosyal hayatta farklı insanlara karşı daha uyumlu ve daha doğru düzgün iletişim kurabilme fırsatını elde eder.

 Aile İçerisinde Kişisel Gelişimin Önemi Nedir?

            Aile bireyleri arasında uyumun sağlanması için alınması gereken bazı önlemler bulunur. Bunların başında empati kurmak ve karşı tarafa kendini anlatabilmek gerekir. Bunların yanı sıra birçok kişisel ve toplumsal etkenler bulunur. Bu etkenleri sağlayabilmenin en kolay yolu ise kişisel gelişimdir. Kişisel gelişim bilimi sayesinde ebeveynler çocuklarına karşı empati kurarak onların isteklerine en kolay ve en iyi yoldan karşılayabilirler. Aynı zamanda çocuklar olgunluğa erişme evresinde kendini kişisel gelişim alanında ilerletebilmesi onun ileride yaşayacağı hayatta insanlarla iletişim kurabilme noktasında fazlasıyla yararı olacaktır.

            Ebeveynler çocuklarına bu konuda ellerinden geldikçe gayret ve çaba sarf etmeleri aile içi huzuru arttırması yanı sıra ileriki hayatlarında da şimdiden altın değerinde yatırım olacaktır. Aile içi huzursuzluk ve şiddetin önlenebilmesi tamamen olmasa da büyük bir parçası kişisel gelişimden geçer. Aile fertleri olarak bu alanda hep birlikte bir uzmana danışmaları ve uzmanlar eşliğinde bu konunun önem ve şartlarına değinmeleri gereklidir.

 Aile İçerisinde Kişisel Gelişim Olmadığında Durum Ne Olur?

            Öncelikle aile içinde bulunan fertler günün büyük bir kısmını birlikte geçirirler. Bu iletişim ağının kuvvetli kurulması da aile topluluğu için büyük önem arz eder. Kişisel gelişim ile kurulmuş aile içi iletişim ağı oldukça güçlü ve sağlam olacaktır. Fakat aile bireylerinin her biri öncelikle kendini tanımıyor ve isteklerini tam anlamıyla bilmiyorsa aile içinde huzursuzluk ve şiddetli geçimsizlik baş göstermeye başlar. Kişisel gelişimin eksik olduğu aile fertleri, kendilerini anlamadıkları gibi karşı tarafı da anlamayacak, empati kuramayacak, istek ve görüşlere önem vermeyecek sonucunda ise iletişim ağına hasar verecektir. Aile kopukluklarını önleyebilmek için kişisel gelişim oldukça önemlidir.

The Importance of Personal Development in the Family

What is the Importance of Personal Development?

In general, personal development is a branch of science that will help an individual at any time in his life. The fact that individuals are in an important position in social life necessitates them to live in harmony with each other, and the most important condition for this is undoubtedly to understand the other party and to convey the feelings and thoughts to the other person in the most accurate way. For this, the individual should know himself and have acquired certain experiences in the field of personal development. The individual, who progresses in the light of the experiences gained, has the opportunity to communicate more harmoniously and more accurately with different people in social life without any doubt.

 What is the Importance of Personal Development in the Family?

There are some precautions that should be taken to ensure harmony between family members. First of all, it is necessary to empathize and explain oneself to the other party. In addition to these, there are many personal and social factors. The easiest way to provide these factors is personal development. Thanks to the science of personal development, parents can empathize with their children and meet their wishes in the easiest and best way. At the same time, the fact that children can improve themselves in the field of personal development at the stage of reaching maturity will be very beneficial in terms of communicating with people in their future life.

It will be a golden investment in their future lives, as well as increasing the peace in the family if the parents make the effort and effort to their children in this regard as much as they can. A large part, if not all, of preventing domestic unrest and violence is through personal development. As family members, it is necessary to consult an expert in this field together and to address the importance and conditions of this issue in the company of experts.

 What Happens When There Is No Personal Development In The Family?

First of all, members of the family spend most of the day together. The strong establishment of this communication network is also of great importance for the family community . The intra-family communication network established with personal development will be quite strong and robust. However, if each of the family members does not know himself and does not know his wishes fully , unrest and violent conflict begin to appear in the family . Family members who lack personal development will not understand themselves, will not understand the other party, will not be able to empathize, will not attach importance to requests and opinions, and as a result will damage the communication network. In order to prevent family separations, personal development is very important.