Astronomiyle Uğraşan Ünlü Kişiler

Astronomiyle Uğraşan Ünlü Kişiler

            İnsanoğlu yaratılışından beri hep meraklı olmuştur. Gökyüzü ulaşılması güç ancak vazgeçilmeyen bir merak konusudur. Gök bilimi, bir diğer adıyla astronomi Dünya dışında kalan gözlemlenebilir her durumu araştırır. Kozmik ışımalar, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, kara delikler gibi konular astronominin ilgi alanlarıdır. Antik çağdan modern çağa kadar astronomi alanında araştırmalar yapılmıştır. Örneğin Sümerlerin ziggurat adı verilen yapıları astronomik araştırmalarda da kullanılmış olduğu bilinmektedir.

            Astronomi araştırmalarında en büyük yararı teknolojinin gelişmesi sağlamıştır. Örneğin teleskop üretimi ile gökyüzünü gözlemlemek daha kolay hale gelmiştir. Astronomi gözlemleri için, rasathane adı verilen kubbe şeklinde olan yapılar inşa edilmiştir. Rasathane iyi gözlem yapılabilecek yüksek, şehir merkezlerine uzak ve havanın açık olduğu yerlere inşa edilir. Her dönemden kişi astronomi alanında araştırmaya merak duymuştur. Bazıları yüzyıllar boyunca adını yaşatmayı başarmış ünlü kişilerdir.

 Astronomiye Yön Veren Bilim Adamları

 Eratosthenes: Yaklaşık olarak M.Ö. 200 yıllarında Mısır’da yaşamış bilim adamıdır. Dünya’nın çevresini yaklaşık olarak doğru hesaplamıştır. Günümüzde bildiğimiz üzere Dünya’nın çevresi 40.075 kilometredir.

 Ömer Hayyam: 1048-1131 yılları arasında yaşamış İranlı bilim adamıdır. Dünya’nın ilk rasathanesini kurmuş ve Celali Takvimi’ni hazırlamıştır.

 Ali Kuşçu: 1403-1474 yıllarında yaşamıştır. Osmanlı’nın astronomi çalışmalarında büyük bir yere sahiptir ve yıldızların hareketlerini, yerlerini gösteren cetvelin hazırlanmasına fayda sağlamıştır.

 Nicolaus Copernicus (1473-1543): Dünya’nın ve diğer gezegenlerin Güneş’in etrafında döndüğünü ilk kez dile getiren Polonyalı astronomdur.

 Galileo Galilei (1564-1642): Modern astronominin kurucusu olarak kabul edilir. Teleskopla ilk defa gözlem yapan kişidir.

 Johannes Kepler (1571-1630): Gezegenlerin hareketlerini açıklayan Kepler yasalarını ortaya koymuştur.

 Isaac Newton (1642-1727): Evrensel kütle çekimi ile birlikte hareket kanunlarını ortaya koymuştur. Tarihteki en önemli bilim adamlarından biridir

 Max Planck (1858-1947): Kuantum kuramını geliştirmiş Planck sabiti ve Planck ışınım yasalarını ortaya koymuştur.

 Edwin Hubble (1889-1953): Evrenin sürekli genişlediğini ve farklı galaksilerin olduğunu ispatlamıştır.

 Georges Lemaitre (1894-1966): Büyük patlama teorisini ilk ortaya atan bilim adamıdır.

 Jan Hendrik Ooort (1990-1992): Galaksinin dönme hızını ve sarmal yapıda olduğunu açıklamış Hollandalı astronomdur.

 James Van Allen (1914-2006): Dünya çevresindeki kendi adı ile anılan radyasyon kuşaklarını keşfeden ABD’li bilim adamıdır.

 Carl Sagan (1934-1996): Astrobiyolojinin öncüsüdür. Bilimin popülerleşmesi ve her insan tarafından anlaşılması için uğraşmıştır.

Famous People Engaged in Astronomy

Mankind has always been curious since its creation. The sky is an inaccessible but indispensable curiosity. Astronomy, also known as astronomy, studies every observable situation outside the Earth. Subjects such as cosmic radiations, planets, stars, galaxies, black holes are the fields of interest of astronomy. Research has been carried out in the field of astronomy from ancient to modern times. For example, it is known that the Sumerians’ structures called ziggurat were also used in astronomical research.

The greatest benefit in astronomy research has been the development of technology. For example, with the production of telescopes, it has become easier to observe the sky. For astronomical observations, dome-shaped structures called observatories were built. The observatory is built on high places where good observations can be made, far from the city centers and where the air is clear. People of all ages have been interested in research in the field of astronomy. Some of them are famous people who have managed to keep their name alive for centuries .

 Scientists Guiding Astronomy

Eratosthenes: ca. BC. He is a scientist who lived in Egypt for 200 years. He calculated the circumference of the Earth approximately correctly. The circumference of the Earth as we know it today is 40,075 kilometers.

Omar Khayyam: Iranian scientist who lived between the years 1048-1131. He established the world’s first observatory and prepared the Celali Calendar.

Ali Kuşçu: He lived in 1403-1474. It has a great place in the astronomy studies of the Ottoman Empire and it helped to prepare the ruler showing the movements and locations of the stars.

Nicolaus Copernicus (1473-1543): Polish astronomer who first stated that the Earth and other planets revolve around the Sun.

Galileo Galilei (1564-1642): Considered the founder of modern astronomy. He was the first person to observe with a telescope.

Johannes Kepler (1571-1630): He introduced Kepler’s laws that explain the motions of the planets.

Isaac Newton (1642-1727): He revealed the laws of motion along with universal gravitation. One of the most important scientists in history

Max Planck (1858-1947): He developed the quantum theory, revealed Planck’s constant and Planck’s radiation laws.

Edwin Hubble (1889-1953): He proved that the universe is constantly expanding and that there are different galaxies.

Georges Lemaître (1894-1966): He was the first scientist to propose the big bang theory.

Jan Hendrik Ooort (1990-1992): Dutch astronomer who explained the speed of rotation of the galaxy and its spiral structure.

James Van Allen (1914-2006): American scientist who discovered the radiation belts around the world that are named after him.

Carl Sagan (1934-1996): Pioneer of astrobiology. He tried to popularize science and make it understood by every human being.