Astronomiyle İlgili En Basit Bilgiler 2023

Astronomiyle İlgili En Basit Bilgiler

Astronomi Nedir?

            İlk olarak astronomi kavramının ne olduğunu belirterek başlayalım. Astronomi:

 Yaşadığımız dünyanın da içinde olduğu kainatı yanı galaksiler yıldızlar güneş sistemi gezegenler vb. konu olarak alan ve kainatta bulunan cisimlerin yapılarını bu zamana kadar nasıl yol kat ettiğini, hareket kanunlarını, gibi daha birçok bilgiyi de içinde bulunduran ilimdir. Peki, astronomide neler vardır? Astronomi ile ilgi içinde olan en basit bilgi nedir

 Astronomi Biliminin Tarihçesi: Gündüz ve gecenin bir günde nöbetleşe değişmesi, güneş ay gibi gök isimlerinin doğup batması gibi olaylar insanların tarih boyunca dikkatini çekmiş ve insanlar tarih boyunca gökyüzüne yönelmişlerdir.

            Ettiği hareketler genel olarak gökyüzündeki yıldızlardan farklı olan gök cisimlerin gezegen adı verilmiştir. Mars, Satürn, Jüpiter, Mars ve Merkür ilk keşif edilen gezegenler olarak kabul edilmişlerdir. Ayrıca Ay ve Güneşin hareketlerinin gezegenlerin hareketlerine benzemediği de tespit edilmiştir. İnsanlar İlk kez astronomik gözlemleri Bahisler zamanında yapmış ve gece ve gündüzün 12 saate bölünmesi gibi önemli bir olay bu dönemde gerçekleştirilmiştir.

Mısırlılarda ise astronomi bilgisi Babillere göre daha ileriydi. Mısır piramitlerinin inşası astronomik çalışmalar ile yönlendirilmiş günümüzde bile birçok insanı hayrete düşürmektedir. Eski yunanda ise Pythagoras ve Thales gibi bilim insanları astronomi ile ilgilenmişlerdir. Hipparchus ise ilk çağdaki önemli astronomlardan biridir.

 Modern Astronomi: Modern Astronomi, modern teknoloji geliştikçe daha da fazla ilerlemeye başlamıştır. Çünkü astronomlar keşiflerini daha iyi cihazlar olmadan yapamaz ve bu yüzden modern astronomi gelişemez.

 Modern Astronomi Teknikleri: Modern astronominin 3 temel tekniği vardır bunlar stektroskopi, astronometri ve fotometridir.

 Modern Astronomi Dalları:

 1. Astrofizik: Gök Cisimlerinin enerji kaynaklarını spektrumlarındaki enerji dağılımını ve enerji kaynaklarını incelemektedir.

 2.Gök Mekaniği: Gök C isimlerinin hareketlerinden sonra ortaya çıkan olaylarla ilgilenmektedir.

 3.Kozmoloji

 4.Astronometri

 5.Fotometri

 Astronomide Kullanılan Başlıca Aletler:

 1. Optik Teleskop: Optik Teleskop yeryüzünden gök C isimlerinin incelenmesinde veya gözlemlenmesinde kullanılır. Son zamanlarda andromeda gibi çok uzakta bulunan galaksilerin bile gözlenebildiği dev optik teleskop adı verilen teleskoplar yapılmıştır.

 Tayfçeker: Gök isimlerinde bulunan spektrumların incelenmesinde kullanılan bir alettir.

 Güneş Sistemi: Sistemi çözen Endülüslü bir bilginin teorisini geliştiren Kopernik tarafından geliştirilmiştir.

The Simplest Facts About Astronomy

What is astronomy ?

start by stating what the concept of astronomy is. Astronomy:

The universe, including the world we live in, as well as galaxies, stars, solar system, planets, etc. It is the science that takes as a subject and contains many information such as how the structures of the objects in the universe have traveled so far, the laws of motion, etc. So what’s in astronomy? The simplest thing to do with astronomy what is information

 History of Astronomy : Events such as the alternation of day and night in one day, the rising and setting of sky names such as the sun and moon have attracted the attention of people throughout history and people have turned to the sky throughout history.

The celestial bodies whose movements are different from the stars in the sky in general are called planets. Mars, Saturn, Jupiter, Mars and Mercury were considered the first planets to be discovered. It has also been determined that the movements of the Moon and the Sun are not similar to the movements of the planets. Humans made the first astronomical observations at the time of Bets, and an important event such as the division of night and day into 12 hours took place during this period.

The Egyptians, on the other hand, had more advanced knowledge of astronomy than the Babylonians. The construction of the Egyptian pyramids amazes many people even today, guided by astronomical studies. In ancient Greece, scientists such as Pythagoras and Thales were interested in astronomy. Hipparchus is one of the important astronomers of the ancient age.

 Modern Astronomy : Modern Astronomy has begun to advance even more as modern technology develops. Because astronomers cannot make their discoveries without better instruments, modern astronomy cannot develop.

 Modern Astronomy Techniques : Modern astronomy has three basic techniques: spectroscopy, astronometry and photometry.

 Modern Astronomy Branches :

1. Astrophysics: It studies the energy distribution and energy sources in the spectrum of the energy sources of the Celestial Bodies.

2. Celestial Mechanics: It deals with the events that occur after the movements of the Celestial C names.

3.Cosmology

4. Astronometry

5.Photometry

 Main Instruments Used in Astronomy :

1. Optical Telescope: The Optical Telescope is used to study or observe celestial C names from the earth. Recently, telescopes called giant optical telescopes have been made, through which even very distant galaxies such as andromeda can be observed.

Spectrum chart: It is an instrument used to examine the spectra in sky names.

Solar System: Developed by Copernicus, who developed the theory of an Andalusian scholar who solved the system.