Astronomiyle İlgilenen Ünlü Büyük Şirketler

Astronomiyle İlgilenen Ünlü Büyük Şirketler

            İnsanlığın son zamanlarda dünya dışında yaşam araması üzerine birçok özel şirket kurulmuştur. Bunların bazıları iflas ederken bazıları ise ortaya attıkları fikirler ile gündemde kalmayı başarmış ve dünyanın en popüler şirketleri haline gelmişlerdir.

 SpaceX

            Merkezi Amerikanın Kaliforniya Eyaletindedir. Elon Musk tarafından kurulmuştur. Dünyanın en ünlü astronomi şirketidir. 2002 yılında Mars’ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürmek amacıyla kuruldu. Şuana kadar Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy ve Dragon adında uzay araçları üretmişlerdir. Falcon 1 uzay aracı 28 Eylül 2008 tarihinde, özel sektör tarafından finanse edilen yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roket olarak tarihe geçmiştir. Dragon adı verilen uzay aracı 9 Aralık 2010 yılında uzaya fırlatılmış, yörüngeye oturtulmuş ve başarılı bir şekilde Dünyaya geri getirilmiştir. Hedefi Marsta koloni kurmak olan bu özel şirket her geçen gün uzay aracı üretmeye devam etmektedir.

 Blue Origin

            Amazon adı verilen büyük ticaret şirketinin kurucusu Jeff Bezos tarafından kurulmuştur. Washington’da kurulmuştur. Şirketin amacı astronomi alanında teknolojiler üretmek, uzaya çok daha az maliyetle tam güvenli olarak yolculuk yapılmasına olanak sağlayan teknoloji üzerine çalışmalar yapmaktadır. En bilinen hizmetleri arasında rocket üretimi ve 2018 yılında planmış insanlı uzay uçuşu vardır.

 Virgin Galactic

            Sir Richard Branson tarafından kurulmuştur. Virgin grubu mensubudur.(Virgin Şirketler Grubu) Şirketin amacı ticari uzay yolculukları düzenlemektir. Profesyonel olmayan astronotları uzaya, 100 kilometre yüksekliğe çıkarmak, atmosfer dışına çıkarak gezi yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Planlanan ilk uçuş 2009 yılında olmuştur. İlk 100 biletin ödemesi için 200.000 dolar alınırken sonraki 400 bilet için 100.000 ile 175.000 dolar arası bilet ücreti alınmıştır. En son 2014 yılında bir uçuş deneme gerçekleştirildi. Bu deneme sonucunda mürettebatlardan birisi hayatını kaybetmiş, bir tanesi ise ağır yaralanmıştı. Ama buna rağmen hala uzay turizmi için çalışmalarına devam etmektedir.

 Planetary Resources

            2012 yılında Amerika’da kurulmuştur. Merkezi Washington’dur. Peter Diamandis, Eric C. Anderson ve Chris Lewicki tarafından kurulmuştur. Genel amacı asteroid madenciliği yapmak ve uzayda yaşam oluşturmaktır. 2012 yılından bugüne büyük projelere hazırlanmaktadır.

 Stratolaunch Sytems

            Vulcan adı verilen şirketin alt kuruluşlarından birisidir. 2011 yılında kurulmuştur. Merkezi Washington, Amerikadır. Paul Gardner Allen tarafından kurulmuştur. Genel amacı uzay yolculuğu yapmak ve insanoğlunu en gelişmiş teknoloji ile uzaya çıkarmak, uzayda yaşam kurmaktır. Sonuç olarak astronomi ile ilgilenen yüzlerce şirket mevcuttur. Bunların bazıları devlet kurumudur.(NASA gibi) Bazıları ise iş adamları tarafından kurulmuştur. Yukarıdaki şirketler en ünlü astronomi şirketleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Famous Big Companies Interested in Astronomy

Many private companies have been founded on humanity’s recent search for extraterrestrial life. While some of them went bankrupt, some of them managed to stay on the agenda with their ideas and became the most popular companies in the world.

 SpaceX

It is headquartered in California, USA. It was founded by Elon Musk. It is the most famous astronomy company in the world. It was established in 2002 to reduce the cost of space transportation to enable the colonization of Mars. So far, they have produced spacecraft called Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy and Dragon. The Falcon 1 spacecraft made history on September 28, 2008 as the first privately funded liquid-fueled rocket to reach orbit. The spacecraft, called Dragon, was launched into space on December 9, 2010, placed in orbit and successfully brought back to Earth. This private company , whose goal is to establish a colony on Mars , continues to produce spacecraft every day.

 Blue Origin

a large trading company called Amazon . It was established in Washington. The aim of the company is to produce technologies in the field of astronomy , and it is working on technology that allows travel to space at a much lower cost and in complete safety. Among its most well-known services are rocket production and manned spaceflight planned in 2018.

 Virgin Galactic

It was founded by Sir Richard Branson. It is a member of Virgin group. (Virgin Group of Companies) The purpose of the company is to organize commercial space travels. It was established in order to take non-professional astronauts to space, to an altitude of 100 kilometers, and to enable them to travel outside the atmosphere. The first planned flight was in 2009. While $200,000 was charged for the payment of the first 100 tickets, a ticket fee of $100,000 to $175,000 was charged for the next 400 tickets. A flight trial was last performed in 2014. As a result of this test, one of the crew members died and one of them was seriously injured. However, he still continues to work for space tourism.

 Planetary Resources

It was established in the USA in 2012. Its headquarters is in Washington. It was founded by Peter Diamandis, Eric C. Anderson and Chris Lewicki. Its general purpose is to mine asteroids and create life in space. It has been preparing for major projects since 2012.

 Stratolaunch Systems

It is one of the subsidiaries of the company called Vulcan. It was established in 2011. Headquartered in Washington, USA. It was founded by Paul Gardner Allen. Its general purpose is to travel to space and to take human beings to space with the most advanced technology, to establish life in space. As a result, there are hundreds of companies dealing with astronomy. Some of these are government institutions (like NASA). Others are established by businessmen. The above companies are the most famous astronomy companies.