Astronominin Genel Olarak Tanımı Nedir

Astronominin Genel Olarak Tanımı Nedir

Astronomi Genel Tanımı Ve Hakkında Bilgiler

            Gökyüzünde bakarak bir çok şeyi merak ederek başlayan ve her geçen gün yeni şeyler öğrenmemizi sağlayan astronomi bilgisi karşımıza çıkmaktadır.

            Gök cisimlerinin durumlarını, aradaki mesafesi, hareketlerin oluşmasıyla bunun fizik ve kimya teorileriyle anlatılmaya çalışılan bir bilim dalıdır.

            İnsan yaşamında genel olarak araştırmalarında bu gökyüzüne duyulan ilgi ilk çağlara kadar uzandığını kanıtlanmaktadır. Diğer bilim dalları ile karşılaştırdığımızda bu bilim dalı daha önde ve daha hızlı ilerlediğini öne sürmektedir.

            O zamanlar bunun adı astronomi olarak bilinmemektedir. Eski yunan zamanında deneylerle ve teorilerle bugünkü bu bilimin temellerini atılmış olmaktadır.

            Yapılan araştırmalar Çin de, Yunan da, Araplar ve Türkler de, Avrupa da bu konuyla ilgilenen bir çok bilim adamların olduğu ve bu yüzden çok hızlı ilerleyen bir bilimdir.

 Örnek verilmek gerekirse;

            Çin’de M.Ö 3000 ve 2000 yılları içerisinde dini törenlerin vakitlerini tespit edebilmek için takvim, ay ve güneş gibi hesaplama yapılan bir heyet kurulmuştur. Yoa, Çu- Kung’un ve Kubilay gibi bir çok Çin’ de bilimle uğraşan önemli kişilerdir. Yapılan çalışmalar günümüzle karşılaştırıldığında yakın hesaplamalar olduğu göze çarpmaktadır.

 Bu Bilim İle Oluşan Diğer Kolları Nelerdir?

 Bu bilim dalı iki şeklinde ayrılmaktadır. İlk olarak Klasik Bilim diğeri ise Modern Bilim şeklinde olmak üzere ayrılmaktadır.

 Klasik bilim; Küresel bilim ve Gök Mekaniği olanlar bu kategori de yer almaktadır.

 Modern Bilim de ise; Astrofizik, Yıldızlar Bilim şeklinde yer almaktadır.

 Bunlardan kısaca tanım yapmak gerekirse;

 Küresel bilim; Gök cisimlerinin görünüm doğrultularını belirlemek için uğraşan bir koludur.

 Gök mekaniği; Gök cisimlerinin karşılıklı çekim kuvvetini ve hareketini izleyen inceleyen bir koludur.

 Astrofizik; Gökyüzünde bulunan yıldızların kimyasal ve fiziksel yapılarının araştırması ile uğraşan bir koludur.

 Yıldızlar bilim; Yıldızlar hakkında bütün her şeyi inceleyen bir bilim dalıdır.

            Bu bilim dalının tarihsel zamana bakıldığın da en önce gelişen bir bilim dalıdır. İnsanlar gökyüzüne baktığında oradaki olayları anlayabilme ve bazı durumların tekrar edilmesi ve bunun tahmin yürütmeleri daha sonra yaşadığı evreni keşif ederek bunun matematik, biyoloji, fizik ve kimya gibi bir çok bilim dalının birleşmesiyle bu bilimim gelişmesine ve büyümesine neden olmuştur.

What is the General Definition of Astronomy

General Definition of Astronomy And Information About It

come across astronomy knowledge , which starts by looking at the sky and wondering about many things, and allows us to learn new things every day .

It is a branch of science that tries to explain the states of celestial bodies, the distance between them, the formation of movements, and their physics and chemistry theories.

in human life in general , it is proved that the interest in this sky goes back to the first ages. When we compare it with other branches of science, this branch of science claims that it is ahead and progresses faster.

At that time it was not known as astronomy. The foundations of today’s science were laid with experiments and theories in ancient Greek times.

Researches are a science that is progressing very fast, and there are many scientists interested in this subject in China, Greeks, Arabs and Turks, and Europe.

 To give an example;

In order to determine the times of religious ceremonies in 3000 and 2000 BC in China, a committee was established that made calculations such as calendar, moon and sun. Yoa, Chu-Kung’un and Kublai are important people dealing with science in many China. Compared to today’s studies, it is striking that there are close calculations.

 What are the other branches formed by this science?

This branch of science is divided into two forms. Firstly, it is divided into Classical Science and the other as Modern Science.

classical science; Those in global science and Celestial Mechanics are also included in this category.

In Modern Science; Astrophysics is included in the form of Stellar Science.

 To briefly define them;

global science; It is a branch that deals with determining the direction of appearance of celestial bodies.

Celestial mechanics; It is a branch that examines the mutual gravitational force and movement of celestial bodies.

Astrophysics; It is a branch that deals with the research of the chemical and physical structures of the stars in the sky.

stars science; It is a science that studies everything about the stars.

Looking at the historical time of this branch of science, it is a branch of science that develops first. When people look at the sky, being able to understand the events there and repeating some situations and making predictions later discovered the universe they lived in and this led to the development and growth of this science by combining many branches of science such as mathematics, biology, physics and chemistry.