Elektromanyetizma Özellikleri Nelerdir?

Doğada egemen olan bazı güçler vardır. Bu temel güçler fiziksel yasalar olarak çalışır. Doğada egemen olan ve işleyişi gerçekleştiren güçlerden biri olan elektromanyetik kuvvet kavramının tanımı oldukça önemlidir. Elektromanyetizma, elektromanyetik alan, elektronik terimlerinin neler olduğu konusundaki kavram ya da tanım eksiklikleri bu kavramların kullanımında karışıklık meydana getirebiliyor.

Elektromanyetizma Nedir?

Evrende evrene egemen olan 4 farklı türde temel güç bulunmaktadır. Bu 4 temel güç içinden biri ise elektromanyetik alan gücüdür. Peki, bu elektromanyetik alan gücü nedir?

Elektrik ile yüklenmiş parçacıklar arasında bir fiziksel kuvvet doğmaktadır. Bu fiziksel kuvvet ile birlikte etkileşim ortaya çıkmaktadır. İşte elektromanyetizma tam olarak budur.

Elektromanyetizma kuvveti günlük hayatta hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır. Eksi yüklü parçacık olan elektronlar atomlarda bulunan orbitallerde konumlanmaktadır. Bu konumlanma ile birlikte atom bir arada durabilmektedir.

Elektromanyetik alan kavramı ve elektromanyetizma ile birlikte fizikte çok önemli gelişmeler kaydedildi, çok ünlü çalışmalar yapıldı. Ünlü dahi fizikçi Albert Einstein tarafından yapılan çalışmaların bazıları bu alanla ilişkilidir.

Temel Kuvvetler Nelerdir?

Evrene hakim olan dört adet temel kuvvet vardır ve bunlardan biri de elektromanyetik kuvvettir. Peki diğer üç temel kuvvet nedir?

Güçlü Nükleer Kuvvet

Temel kuvvetlerden ilki yeğin kuvvet olarak da isimlendirilen güçlü nükleer kuvvettir. Atomların çekirdeklerinde konumlanan pozitif yüklü proton tanecikleri ile yüksüz halde olan nötron tanecikleri arasındaki etkileşimden doğar. Bu etkileşim ile birlikte bu tanecikler bir arada bulunur. Temel kuvvetleri anlatırken tanımladığımız bu kuvvetin şiddeti oldukça büyüktür.

Zayıf Nükleer Kuvvet

Temel kuvvetlerden ikincisi ise zayıf nükleer kuvvettir. Bu kuvvet çeşidi bazı çekirdeklerde kararsızlık haline sebep olur. Radyoaktif olan maddelerde daha fazla etkilidir.

Kütle Çekim Kuvveti

Temel kuvvetlerden üçüncü olanı ise kütle çekim kuvveti olarak isimlendirilir. Bu kuvvet kavramında Newton’un imzası bulunmaktadır. Bu kuvvet çeşidinin evrensel nitelik taşıdığı söylenebilir. Bu evrenselliğe göre evrendeki tüm maddeler aslında bu kuvvetin etkisindedir. Bir formülü bulunmaktadır.

Elektromanyetik Kuvvet

Temel kuvvetlerin son üyesi olan elektromanyetik kuvvet elektrik ile yüklenmiş halde olan maddeler ya da parçacıkların arasında bulunmaktadır. Fizikteki adezyon kuvveti ve kohezyon kuvveti bu kuvvet çeşidine örnektir.

Elektromanyetizmanın Özellikleri ve Kullanım Alanları

Kainattaki birçok olayda ve maddede elektromanyetik kuvvetin etkili olduğu biliniyor. Elektromanyetizma birçok alanda kendini gösteriyor. Örneğin evlerde kullanılan küçük el aletlerinde bulunan çalışma prensipleri aslında çoğunluk olarak bu kuvvetin çalışma prensiplerine dayanıyor. Aletlerde bulunan motorların işleyiş kuralları bu alanın kurallarına dayanıyor. Evlerde bulunan bilgisayarlarda da elektromanyetizma kuvvetinin etkisi var. Aslında bu kuvveti kapı zillerinin nasıl çalıştığında bile görebiliyoruz. En basit aletlerden en karmaşık yapıdaki aletlere kadar bu kuvvete rastlamak mümkündür. Ama insanlar bu kuvvetin ne kadar geniş bir alanda etkili olduğunun pek de farkında değiller.