Silikonlar Ne Zaman Aşağı İner?

Silikonlar Ne Zaman Aşağı İner?

Göğüs içerisine yapılan silikon ameliyatları hakkında en çok merak edilen ve üzerine araştırmalar gerçekleştirilen bir diğer konu da silikonlar ne zaman aşağı iner sorusu üzerinedir. Aslında bakıldığında bu soru aynı zamanda silikonlar ne zaman oturur sorusu ile de bağlantılı olan bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre bakıldığında sizler de silikonların oturma zamanı üzerine araştırmalar yürütüyorsanız, işte bu yazımızda konu ile ilgili detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Silikonların Aşağı İnme Zamanı

Aslında bakıldığında bireye takılan silikon ya da yuvarlak silikonların genel itibari ile ilk üç ay içerisinde belirli bir miktarda vücut içerisinde ödem geliştirdiği karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu ödemler ise bireyin göğüslerinin ameliyatlı ya da silikonlu olduğunu belli edebilmektedir. Yani başka bir deyiş ile silikon ameliyatı sonrasında ilk üç ay içerisinde gelişen ödemler memeleri doğal bir görüntüde göstermemektedir.

Fakat buna ek olarak silikon ameliyatından sonra üç ay geçtiğinde artık memeler doğal görüntüsüne ya da bir diğer adı ile olmasını istenilen görüntüye yavaş yavaş geçmeye başladığı belirtilmektedir. Buna göre bakıldığında üç ay sonrasında silikonların aşağı inme zamanı olduğu görülmektedir. Aslında bakıldığında silikonların aşağı inme zamanı ile anlatılmak istenilen durum silikonların doğal bir görüntüye sahip olması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Söz konusu bu sürenin ise vücut içerisinde biriken ödem miktarının vücut tarafından tolere edilmesi zamanı ile paralel bir şekilde ilerleyiş gösterdiği de bilinmektedir. Yani aslında silikonların aşağı inme zamanının vücutta biriken ödem miktarı ile alakalı olduğu ve buna ek olarak da bireyden bireye de farklılık gösterebileceği görülmektedir.

Silikon Ameliyatı Sonrasında Silikonlar Ne Zaman Oturmaktadır?

Aslında bakıldığında birey ameliyat geçirdikten hemen iki hafta sonrasında vücut içerisinde birikmiş olan ödem miktarı da gerilemeye başlamaktadır. Buna ek olarak tam bir ay olduğu zaman içerisinde meme istenilen şekline yavaş yavaş gelmeye devam etmektedir.

Ameliyat sonrasındaki bir gibi bir süre içerisinde olması istenilen şeklini de belirgin bir hale getiren silikonların oturma zamanının genel itibari ile üç ay olduğu karşımıza çıkmaktadır. Buradan da anlaşıldığı gibi oturma ile aşağı inme zamanları hemen hemen aynı durumu açıklığa kavuşturmaktadır.

Yaklaşık olarak ameliyattan üç ay sonra kendine gelen göğüsler artık bireyin istediği görüntüye de ulaşmaya oldukça yakındır. Aslında bakıldığında bu durum yukarıda da değinildiği gibi bireyden bireye farklılık gösterebilecek bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre bakıldığında silikonlar ne zaman aşağı iner sorusunun cevabı bireyin vücudunda birikmiş olan ödem miktarı ile doğru orantılı bir şekilde işleyiş göstermektedir. Bireyin vücudu oluşmuş olan ödemi kolay bir şekilde tolere edebiliyorsa, işte bu sürenin kısalığı ya da uzunluğuna bağlı olarak silikonlar da aşağı inmektedir.

When Do Silicones Go Down?

One of the most curious and researched subjects about the silicone surgeries performed inside the chest is the question of when the silicones go down . In fact, this question appears as a question that is also related to the question of when the silicones will sit. Considering this, if you are also conducting research on the settling time of silicones, you can access detailed information on the subject in this article.

Time for Silicones to Go Down

In fact, when we look at it, it is seen that the silicone or round silicones worn on the individual develop a certain amount of edema in the body in the first three months in general. The edema in question can indicate whether the breasts of the individual are operated or silicone. In other words, edema that develops in the first three months after silicone surgery does not show the breasts in a natural appearance.

However, in addition to this, it is stated that when three months have passed after the silicone surgery, the breasts begin to gradually change to their natural appearance, or in other words, the desired image. According to this, it is seen that the silicones have time to go down after three months . In fact, when the silicones come down, the desired situation is that the silicones have a natural appearance.

It is also known that this period progresses in parallel with the time when the amount of edema accumulated in the body is tolerated by the body. In other words, it is seen that the time the silicones go down is related to the amount of edema accumulated in the body, and in addition, it may differ from individual to individual.

When Do Silicones Set After Silicone Surgery?

In fact, two weeks after the operation, the amount of edema accumulated in the body begins to regress. In addition, the breast continues to come to the desired shape gradually over the course of a full month.

sitting time of the silicones , which makes the desired shape evident within a period of time like after the surgery, is generally three months. As it can be understood from here, sitting down and going down times make it clear to almost the same situation.

The breasts that recover approximately three months after the operation are now very close to achieving the desired image of the individual. In fact, this situation emerges as a situation that may differ from individual to individual, as mentioned above. Considering this, the answer to the question of when the silicones go down shows functioning in direct proportion to the amount of edema accumulated in the individual’s body. If the individual’s body can easily tolerate the edema, the silicones go down depending on the shortness or length of this period.