Bilgisayarın Elektronik Aksamına Ne Denir?

Bilgisayarlar ilk icat edildiklerinde bir odayı dolduracak boyutta, yüksek maliyetli, ulaşılması her insan için mümkün olmayan makinelerdi fakat teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ile boyutlarındaki küçülme ve maliyetlerindeki hızlı azalış sayesinde modern insanın günlük hayatını kolaylaştıran bir makine haline geldi ve kişiselleşti. Peki, günlük hayattaki bu yardımcımız hangi parçalardan meydana gelir? Bilgisayarın elektronik aksamının tamamına verilen genel isim donanımdır. Donanım kelimesi bilgisayarı meydana getiren bütün parçaları kapsar. Bunun dışında her parçanın kendine ait bir ismi vardır. Parçaları görevlerine göre sınıflandırarak bu sınıflar altında isimlerini listeleyebiliriz.

Girdi (INPUT) İşlevli Parçalar

Kullanıcıdan veya çevreden bilgi almak ile ve bu aldığı bilgiyi ilgili diğer parçalara iletmek ile görevli parçalardır.

Klavye: Üstünde belirli sayıda belirli görevlere sahip tuş bulunur ve bir elektronik devre sayesinde bu tuşların basılıp basılmama durumunu ilgili bilgisayar aksamına iletir.
Fare / Mouse: Kullanıcının el hareketini bir mekanizma ve elektronik devre yardımı ile algılayarak ilgili birime iletir.

Kamera: Bir mercek ve elektronik devre sayesinde ortamdan görüntü alarak bu görüntüyü ilgili bilgisayar birimine iletir.

Çıktı (OUTPUT) İşlevli Parçalar

Yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkan sonucu kullanıcıya aktarmak ile görevli parçalardır.
Ekran: Kullanıcıya görüntü aktarmayı sağlayan parçadır. Zaman içinde LCD LED gibi çeşitli teknolojiler ile farklı farklı türevleri üretilmiş olsa da sahip olduğu ana görev hep aynı kalmıştır.

Yazıcı: Bilgisayarın bir bilgiyi kağıda aktarmasını sağlayan parçadır. Her bilgisayarda bulunmamaktadır.
Hoparlör: Kullanıcılara ses türündeki veriyi aktarmak ile görevli bilgisayar parçasıdır.

Depolama İşlevli Parçalar

Bilgisayarın kullandığı bütün bilgileri sakladığı elektronik veya mekanik birimlerin tamamıdır. İhtiyaca ve bilgisayarın kullanım amacına göre çeşitli boyutlarda bilgiyi depolayabilecek türleri bulunur.

HDD: Bilgileri kalıcı olarak saklamak ile görevli elektronik ve mekanik sistemdir. Büyük miktarda veriyi uzun süreler burada depolarız. Örneğin fotoğraflarımız, videolarımız, belgelerimiz bu kısımda yer almaktadır.

SSD: Bilgileri kalıcı olarak saklamak ile görevli olan elektronik bir sistemdir. HDD’den daha hızlıdır fakat maliyeti de daha yüksektir. HDD’nin yerine kullanılabilir.

RAM: Bilgilerin kalıcı olmayan sürelerde saklandığı elektronik sistemdir. Elektrik kesildiğinde depoladığı bütün bilgiler silinir. İşlenen veri işlendiği süre içerisinde burada tutulur. Çok yüksek hızlarda verileri kayıt edip silebilir.

Hesaplama İşlevli Parçalar

Bilgisayarın mantıksal ve aritmetiksel işlemlerini gerçekleştirmekten sorumlu parçaların yer aldığı elektronik parçalardır.

İşlemci (CPU): Bilgisayarın yaptığı tüm hesaplamaların gerçekleştiği elektronik birimdir. Milyonlarca mikroskobik boyutta elektronik parçadan oluşur ve özel tesislerde elektronik mikroskoplar kullanılarak üretilir. Matematiksel işlemler bu birimde gerçekleştirilir. İşlemleri 0 ve 1’lerden oluşan ikili sayı sisteminde gerçekleştirir.

Ekran Kartı (GPU): Görüntü üretimi için özelleştirilmiş hesaplama birimidir. Çok sayıda paralel işlemi aynı anda gerçekleştirerek 3 boyutlu görüntüleri oluşturabilir. Oyun bilgisayarlarında ve tasarımcıların kullandığı bilgisayarlarda yüksek performans kapasitesine sahip ekran kartları bulunmaktadır.