Elektrik Elektronik Mühendisi Hangi Yazılım Dilleri Bilmeli
  1. Anasayfa
  2. Blog

Elektrik Elektronik Mühendisi Hangi Yazılım Dilleri Bilmeli

Elektrik elektronik mühendisi haberleşme, robotik, güç elektroniği gibi alanlarda elektrik motorları, haberleşme sistemleri, elektriğin ve elektroniğin içinde yer aldığı sistemlere parça üretimi tasarımı ve testi gibi projelerde yer alır. Yer aldığı projelerin tasarım, geliştirme, test aşamalarında yer alarak bütün süreçlerde görev alır.

Bir Elektrik Elektronik Mühendisinde Bulunması Gereken Özellikler

-İlgilendiği alanda kendini geliştirerek yeterli teknik bilgiye sahip olması
-Teknolojinin içinde yer aldığı için yeniliklere açık olması ve kendini geliştirmesi
-Yaptığı tasarımları sunabilmek için etkili konuşma becerisi
-Sayısal ve analitik düşünebilmesi
-Takımını yönetebilmek için liderlik yetisi

Elektrik Elektronik Mühendisinin Bilmesi Gereken Yazılımlar

Bilinmesi gereken yazılım dili; elektrik elektronik mühendisinin çalışacağı sektöre, şirkete ve projeye göre değişmektedir.

Java

1991 yılında Sun Microsystems tarafından geliştirilen dil söz dizimi olarak C/C++ dillerine benzer oldukça popüler bir dildir. Java ile web uygulamaları, mobil geliştirme ve gömülü sistem programlama çalışmaları yapılabilir.

Python

1989 yılında tanıtılan dil yeniden gündeme gelerek popüler olmuştur. Nesne yönelimli programlama mantığını benimseyen Pyhton dili ile yapay zeka ve web alanında programlama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca dilin öğrenimi de insan diline yakınlığından dolayı nispeten daha kolaydır.

C

Java dili geliştirilene kadar yüksek seviye dil olarak sektörde ağırlığı olan dil 1972 yılında tanıtılmıştır. Uzun zamandır yazılım sektöründe olan dil bu özelliğiyle birçok dilin geliştirildiği dil olmuştur. C dili ile gömülü sistemler, donanım sürücüleri gibi alanlarda kullanılabilir.

MATLAB

MATLAB bir programlama dili değildir fakat karmaşık matematik problemlerinin hesaplanmasında ve modellenmesinde kullanılmaktadır.

PHP(Personal Home Page(Kişisel Ana Sayfa) )

Genellikle internet ortamında back-end(arka plan) programlama alanında kullanılan dil ile web ortamında uygulamalar ve geliştirmeler yapılabilir.

SQL(Structured Query Language(Yapılandırılmış sorgu dili))

SQL ilişkisel veri tabanlarında verilerle ilgili işlem yapmak için sorgu oluşturma amacıyla geliştirilmiş bir dildir. Veri tabanı sorgularında kullanılmaktadır.

Bilinmesi gereken yazılım dili konusunda önemli olan kişinin yeniliğe açık olmasıyla ve öğrenme hevesiyle, ilgili dilde kendini geliştirmesidir. Bu süreçte öğrenmeye hangi dilden başlanacağı bulunabilecek kaynak sayısı, çalışılacak şirketin üzerinde çalıştığı dil veya diller gibi durumlar değerlendirilerek karar verilmelidir.