Astronominin En Mantıklı Yanı

Astronominin En Mantıklı Yanı

             Astronomi… Evrenin keşfedilmeyi bekleyen ıssız bir bölgesi… Gerçeklerin, doğruların, yanlışların bir arada olduğu bölge de diyebiliriz bu bölgeye. Çünkü makalenin devamından neden böyle bir kanıya varıldığını anlayacaksınız.

 Astronominin En Mantıklı Yanı Nedir?

             Başlıkta da okuduğunuz gibi astronominin mantıklı yanları vardır. Çünkü astronomi insanın kendini anlayabilmesi için gerekli tüm özelliklere sahiptir. İnsanlar evrende çok şeyi gözlemler. Fakat insanlar çoğu gözlemlediği şeye mantık olarak yanıt bulamaz. İşte astronomi burada devreye girer. İnsanların sorularına yanıt verir. Dahası bilgi ve tecrübeyi de beraberinde getirir. Astronominin en mantıklı yanı özneldir.

            Çünkü bir insana göre bu sorunun cevabı evreni anlamak iken diğer bir insana göre ise evren nedir sorusuna yanıt verebilir dolayısıyla astronominin en mantıklı yanı kişiye göre değişiklik de gösterebilir. Ama “Astronomide En Mantıklı Yan Nedir? Sorusuna ortalama bir cevap verecek olursak bu cevap da insanın ruhunu genişletmesidir olacaktır. Çünkü astronomiyle ilgilenen insanlarda bu gözlemlenmiş olmaktadır. Kimi insana göre deniz huzur iken kimi insana göre de astronomi huzurdur diyebiliriz.

 Astronomiyle Kimler İlgilenmeli?

            Astronomiyle ilgilenmek için bir okul mezunu olmanız ya da bir işten başarılı bir sertifikanız olmak zorunda değil. Astronomiyle herkes ilgilenebilir. Ama astronominin mantıklı yanlarını keşfetmek istiyorsanız, astronomi ile biraz da olsa ilgilenmeniz gerekmektedir. Çünkü astronomi hakkında bilginiz yoksa bu konuya dair yanlış varsayımlarda bulunabilirsiniz.

             Çünkü astronomi bazı konular gibi basit veya anlamsız değildir ve çok defa araştırılması gerekir. Günümüzde fazla araştırma yapmadan astronomi hakkında bilgi sunan çoğu insanlar hatalarını anlamışlardır. Ama araştırma yetmez tabii ki. Konu astronomi olunca bilimsel bilgi sunmak şart oluyor.

 Astronominin Mantıksız Yanları Var Mıdır?

            Dünyadaki her konuda olduğu gibi astronomide de size mantıksız gelecek birçok şey vardır. Bunları sıralamak doğru olmaz. Çünkü astronomi kişiye göre değişeceği için bir insana mantıklı gelen şey diğerine mantıksız gelebilir. Bu açıdan bakacak olursak astronominin de az çok felsefeyle alakası olduğunu görürüz. Ama biliriz ki felsefe de astronomi gibi birçok mantıklı ve mantıksız şey barındırır içinde.

The Most Logical Side of Astronomy

Astronomy… A desolate region of the universe waiting to be discovered… We can also call this region the region where facts, truths and falsehoods coexist. Because from the continuation of the article, you will understand why such a conclusion was reached.

 What is the most logical side of astronomy?

As you read in the title, astronomy has its logical sides. Because astronomy has all the necessary features for a person to understand himself. Humans observe many things in the universe. But most people cannot logically answer what they observe. This is where astronomy comes in. It answers people’s questions. Moreover, it brings knowledge and experience. The most logical aspect of astronomy is subjective.

Because for one person, the answer to this question is to understand the universe, while for another person, it can answer the question of what is the universe, so the most logical aspect of astronomy may vary according to the person. But if we give an average answer to the question “What is the most logical side in astronomy ?, this answer will be that people expand their souls. Because this is observed in people who are interested in astronomy. For some people, we can say that while the sea is peaceful, for some people, astronomy is peace.

 Who Should Be Interested in Astronomy?

   You don’t have to be a college graduate or have a successful certificate from a job to be interested in astronomy. Anyone can be interested in astronomy. But if you want to explore the logical side of astronomy, you have to be a little bit interested in astronomy. Because if you don’t know about astronomy, you can make wrong assumptions about this subject.

Because astronomy is not simple or meaningless like some subjects and needs to be studied many times. Most people today who present information about astronomy without doing much research have realized their mistake. But research is not enough. When it comes to astronomy, it is essential to present scientific information.

 Are There Any Irrational Sides to Astronomy?

As with everything in the world, there are many things in astronomy that will seem illogical to you. It would not be correct to rank them. Because astronomy will vary from person to person, what makes sense to one person may seem illogical to another. If we look at it from this point of view, we see that astronomy is also more or less related to philosophy. But we know that philosophy, like astronomy, contains many logical and illogical things.