Elektroniğe Nereden Başlamalıyım?

Bu soru elektroniğe yönelik mesleklere eğilimi olan kişilerin cevaplaması gereken ilk sorudur. Bu sorunun cevabını en iyi şekilde düşünüp bulmak meslek kariyeri açısından çok önemli bir yere sahiptir. Elektronik geniş bir çerçevedir. Hem de çok geniş, sadece 1 – 2 konuyu ele almaz konu olarak zengin, öğrenim açısından kaliteli bir bölümdür. Tabi ki her konuda olduğu gibi elektronik bilmek için de bir temel atılması gerekmektedir. Bu temel gerek okunulan okullarda, gerekse de kurulan kurslarda gerçekleştirilebilir.

Elektronik sadece bir devre yapıp, 2 veya 3 parçayı birbirine bağlamak demek değildir. Elektronik, yapılan elektronik eşyaların yanında bilgisayar yoluyla da çok genişlemiştir. Günümüzde elektronik kodlamalar çok önemli bir yerdedir. Ayrıca iyi bir piyasası da bulunmaktadır. Nasıl ki elektrik sadece lamba takıp, kablo bağlamaktan ibaret değil ise elektronik de birkaç şeyden ibaret olmayacaktır. Bu sebepten dolayı elektroniğin bir bütün olarak derslerinin alınması gerekmektedir. Tabi bir de şu husus bulunmaktadır. Elektronik devre yapmak ince ister, elektronik kodlama yapabilmek dil ve iyi zeka ister. Herkesçe yapılamaması aslında elektroniği daha da değerli hale getiriyor. Devre hata verip çalışmadığında, kod yanlış yazılıp çalışmadığında bir elektronikçi hatayı bulup düzeltebilmelidir.

Aksi halde durum bir çıkmaza girer. Bozuk olan devre veya kod iyice bozulursa yeniden yapılmak zorunda kalınabilir. Acil işlerde bu durumlar hiç de hoş karşılanmaz. Temeli iyi atabilmenin önemi de burada başlamaktadır işte. Temeli iyi ise kişi kendisini geliştirebilir. Ancak temelini iyi yapamayan, yarım bilgi ve beceri ile bu işe atılan bir kişinin başına oldukça zor şeyler gelebilir. Yabancı dil bilmek yine elektronik ile ilgilenenler, elektronik işini yapanlar için çok önemli yerdedir. Elektronik bilgisi iyi olması ile birlikte kişi ne yapacağına da karar vermelidir. Çünkü elektronikte birçok iş olanağı bulunmaktadır. Tabi bir diğer önemli husus, hatta belki de en önemlisi olan iş güvenliği elektronik alanda çok önemlidir.

Elektronik Nedir?

Elektronik, elektrik enerjisini kullanarak bilgi taşıyan, bilgi depolayan ve bilgi işleyen bilim dalıdır. Elektronik, elektron temeline dayanmaktadır. Elektronik aktif devre elemanlarını barındıran bilim dalıdır.

Elektronik Meslekleri Nelerdir?

Elektroniğin bir sürü alternatif mesleği bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını açıklamak gerekirse; elektronik bilgisini öğrenme adına açılan kurslar, bölümü kurulan okullarda eğitmenlik görevi elektronik bilgisinin ne kadar çok işe yaradığının göstergesidir. Diğer bir meslek olan robot yapımları elektronik alanında zirve mesleklerden biridir. Kodlama ve elektronik devre yapımı zekasını bir araya getirerek meydana gelen harika bir meslektir. Elektronik teknisyenliği ve mühendisliği elektronik bölümü okuyan öğrencilerin gelecekleri adına çok önemli mesleklerdir. Elektronik kod hazırlayıp satmak, elektronik kod yazabilerek piyasaya atılmak da çok kıymetli bir meslek alternatifidir. Son olarak bozulan elektronik aletleri tamir etmek ve elektronik aletleri üretmek yine elektronik bölümü meslekleri arasındadır.