Antalya Film Festivali Başarılı Mıdır?

Antalya Film Festivali Başarılı Mıdır?

Türkiye’nin Oscarının Tarihçesi

            Türkiye’nin gelmiş geçmiş en uzun soluklu ve de en prestijli ödül töreni yeni adıyla Uluslararası Antalya Film Festivali eski adıyla Altın Portakal film festivalidir. Aslında festivalin temellerini Antik Roma uygarlığı Aspendos tiyatrosunda düzenlenen şenliklerle başlatmıştır. Dr. Avni Tolunay belediye başkanı seçilince 1963 yılında sinema kategorisini de bünyesine katarak günümüze kadar ulaşan yapıya dönüştürmüştür. Amblem olarak da yöre ile bütünleşen portakalda karar kılınmış ve daha sonra festivalin adına da eklenmiştir.

            Ödül olarak da Antik Roma unutulmayarak Venüs heykeli verilmeye başlanmıştır. İlk yıllarda ekonomik sıkıntılar baş gösterdiği için zar zor bütçe ayarlanarak festival sürdürülmüştür. Her geçen yıl bünyesine farklı sanat dalları ekleyerek etki alanını genişleten Altın Portakal zamanla en prestijli film ödül töreni halini almış ve Türkiye’nin Oscarı olarak anılmaya başlanmıştır. Özellikle 2005 yılı bir milat olmuş ve uluslararası filmlerde festivale eklenerek etki alanı yurtdışına ulaşmıştır. 2015 yılında da daha kapsayıcı bir isim değişikliğine gidilerek “Uluslararası Antalya Film Festivali” adını almıştır.

 Antalya Film Festivali Başarılı Mıdır?

            Başarılı olduğu yönlerinin yanı sıra başarısız olduğu taraflarda vardır. Başarılı olduğu taraflarda; en uzun soluklu ulusal yarışmamız olması açısından bu pozitif bir durumdur. Bu kadar maddi imkansızlıkların olduğu özellikle 60’lı yıllarda bu geleneğin sürdürülmesi çok önemlidir. Festival kültürü yaratmak adına, ulusal filmlerimizi halka yaymak bakımından yönetmeninden yapımcısına oyuncusundan set ekibine kadar teşvik bakımından önemlidir. Verilen ödüller hem maddi olarak bu filmlerin devamını sağlamakta manevi olarak da emekçileri teşvik etmektedir. Dünyada sinema sektöründe söz sahibi yapımcıları senaristleri ve oyuncuları ülkemize davet etmek başarı hanesine yazmamızı sağlar. Antalya gibi dünyaca ünlü önemli bir turistik kentimizi tanıtmak adına tüm bunlar olumlu projelerdir.

            Olumsuz taraflarına baktığımızda festival kültürünü yine de pek başarabildiğimizi söyleyemeyiz. Ulusal film kategorisinin kaldırılması ve daha çok yabancı filmlere yönelinmesi yerli sinemamıza zarar veren bir uygulamadır. Hala fon ve destek bakımından istediğimiz seviyede değiliz. Coşku bakımından ve sunuculuk performansları açısından başarısızdır. Ama yine de Uluslararası Antalya Film Festivali yeni sinemacıları forumlar sayesinde kazandırmasından ötürü takdire şayandır ve bu konuda ülkemizde alternatifsizdir.

Is Antalya Film Festival Successful?

History of Turkey’s Oscar

The longest-running and the most prestigious award ceremony in Turkey ever, the International Antalya Film Festival, formerly known as the Golden Orange film festival. In fact, the foundations of the festival started with the festivities held in the Aspendos theater of the Ancient Roman civilization. Dr. When Avni Tolunay was elected mayor, he incorporated the cinema category in 1963 and transformed it into a structure that has survived until today. The orange, which is integrated with the region, was decided as an emblem and later added to the name of the festival.

As a reward, the Venus statue was started to be given by not forgetting the Ancient Rome. In the first years, due to the economic problems, the festival was continued by barely adjusting the budget. The Golden Orange, which has expanded its sphere of influence by adding different branches of art every year, has become the most prestigious film award ceremony in time and has started to be known as Turkey’s Oscar. In particular, 2005 became a milestone and international films were added to the festival and its sphere of influence reached abroad. In 2015, a more inclusive name change was made and it was renamed as “International Antalya Film Festival”.

 Is Antalya Film Festival Successful?

In addition to the aspects of success, there are also aspects of failure. On the successful sides; This is a positive situation as it is our longest running national competition. It is very important to maintain this tradition, especially in the 60s, when there were such financial impossibilities. In order to create a festival culture, it is important in terms of promoting our national films to the public, from the director to the producer, from the actor to the set team. The awards given both financially ensure the continuation of these films and spiritually encourage the workers. Inviting the producers, screenwriters and actors who have a say in the cinema industry in the world, to our country allows us to make a mark of success . All these are positive projects in order to promote our world-famous touristic city like Antalya.

When we look at the negative sides, we cannot say that we can still achieve the festival culture. Removing the national film category and focusing more on foreign films is a practice that harms our domestic cinema. We are still not at the level we want in terms of funding and support. It is unsuccessful in terms of enthusiasm and presenter performances. However, the International Antalya Film Festival is admirable for bringing in new filmmakers thanks to the forums and there is no alternative in our country in this regard.