Güç Kaynağı Devresi Nedir?

Güç kaynağı devresi elektronik işlemlerde çok kullanılmaktadır çünkü günümüzde kullanılan elektronik ürünlerin büyük çoğunluğu 5-120 volt doğru akım(DC) kullanmaktadır fakat ülkemizde kullanılan şehir şebekeleri 220 volt alternatif akım(AC) ya da 380 volt AC gerilim olduğunda elektronik devrelerin çalıştırılmasını imkansızlaştırıyor bundan dolayı küçük bir teknolojik ekipman olan güç devreleri kullanılmaktadır. Güç devreleri içerisinde 4 ana bölüm bulunan çoğunlukla dikdörtgen biçiminde üzerinde ekranı olan elemandır. Güç kaynaklarını oluşturan bölümler şunlardır:

1.) Transformatör(Trafo) Bölümü:

Transformatöler üzerinden geçen enerjiyi düşürmek veya yükseltmek için kullanılırlar. Transformatörler sadece gerilimi değil aynı zamanda akımı da düşürüp yükseltir. Transformatörlerin çalışma mantığı: ilk önce giriş kısmı olan primer sargıdan ilk enerji verilir. primer sargıdan nüve üzerine geçer. Nüve üzerinde istenilen değerlere göre sarılmış bakır teller bulunur. Enerji nüve ile bakır kablo arasında kaldığı için burada manyetik akım oluşur ve bunu kabloya iletebilir veya kablo üzerinden alabilir. Ardından nüve üzerinde dönen enerji çıkış kısmı olan sekonder sargı üzerinden yoluna devam eder. Ancak transformatörler alternatif akımı doğru akıma çevirmezler ve transformatörler doğru akım üzerine etki göstermezler yani sadece alternatif akımda çalışırlar.

2.) Doğrultmaç Devresi:

Doğrultmaç devre içerisinde çoğunlukla köprü diyot kullanılır. Diyot elektrik akımının sadece bir yönde geçmesi için üretilen yarı iletken maddeden oluşan bir devre elemanıdır. Burada diyotun amacı alternatif akımı doğru akıma çevirmesidir. Alternatif akım bulunan bir elemanı osilaskop üzerinde incelersek ekranda görünen görüntü sinüs dalgası olur fakat doğru akım istediğimiz için adı üzerinde osilaskop üzerinde düz bir çizgi görmemiz gerekir fakat bunu doğrultma devresi başaramaz ve bunun için elektrik enerjimiz güç kaynağının bir sonraki adımına ilerler.

3.) Filtre Devresi:

Filtre devresinde hem düşürülen hem de doğru akıma geçmeye çalışan enerjimiz kırpılarak düz bir çizgi haline gelmesi sağlanır. Filtre devrelerinde çalışma mantığı belirli frekansları geçirmesi için üretilen bu elemana farklı bir frekans aralığı gelirse istenilen frekansa indirmek için kırpmasıdır. Şimdi üretilen enerjimiz doğru akım frekansı doğru fakat çıkışında istediğimiz gerilimi hala veremeyecek özelliktedir.

4.) Regüle Devresi:

Regüle deresinde içerisinde kondansatör bulunur. Kondansatörler elektrik enerjisini bir süreliğine depolayabilen içerisinde iki iletken ve ortalarında bulunan yalıtan tabakayla üretilen bir devre elemanıdır. Güç kaynağı devresinde regüle kullanılmazsa eğer çıkışından istediğimiz değerler alınmaya bilir. Regüle devresine örneğin filtre devresi üzerinden bir süreliğine 5,2 V gerilim geldi fakat biz çıkıştan 5 volt istemiştik içerisinde bulunan kondansatörler hemen işleme müdahale ederek fazladan gelen 0,2 v elektriği üzerinde tutmaya başlar. Güç kaynağı devreleri kararsız devreler olabilmektedir başka bir örnek olarak filtre devresinden bu sefer 4,8 V gerilim geldi daha önceden kondansatör üzerinde tutulan 0,2 V gerilim tekrar devreye ilave edilir ve böylelikle devremizin çıkışı tekrardan 5 V DC gerilim olarak çıkar. Eğer güç kaynaklarında regüle devresi olmazsa elektronik elemanlar çok hassas oldukları için filtreden gelen dalgalanmalar yüzünden çok çabuk bozulabilir.