Elektronik Yazılım Nedir?

Teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayarlar da hayatımızda önemli bir yere sahip olmuştur. Bilgisayarların en önemli ögelerinden birisi olan yazılımlar da ister istemez teknoloji ile ilgilenen kişilerin ilgi alanlarına girmektedir. Çünkü teknolojide özellikle bilgisayar ve benzeri cihazların kullanılmasında hayati bir önem taşımaktadır.

Yazılım Nedir?

Yazılım dediğimiz şey bilgisayar gibi cihazlardaki tüm donanım birimlerinin işlevsellik kazanması için kullanılmakta olan her türlü programlar ve anlamlı kodlardır. Yani elektronik bir donanımın herhangi bir işi yapabilmesi için bir araya getirilmiş komutlardır. Bu komutlar bütünü işlemciler tarafından işlenerek olaylara dönüştürülmektedir. Günlük hayatımıza devam ederken pek çok alanda yazılımlar ile karşılaşmaktayız. Çünkü yazılımların günlük hayatımızı ve yapacağımız işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini sağlamaktadır.

Yazılım Çeşitleri Nelerdir?

Yazılım yani başka bir deyişle programlar kullanım alanlarına ve kullanıldıkları cihazlara göre değişim göstermektedir. Bu konuda yazılımlar 2 gruba ayrılmaktadır. Bunlar:

Elektronik Yazılımlar

Bir veya daha fazla görevi yapabilmesi için hazırlanan yazılımlara elektronik yazılım denir. Günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok makineli sistemlerde kullanılmaktadır. Yani bu yazılımlara küçük cihazlardan sanayi alanında kullanılan büyük cihazlara kadar pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu yazılımlar her cihaza özgü hazırlanabilmektedir.

Bilgisayar Yazılımları

Bilgisayarların içerisinde bulunan donanımları barındıran sistemler bütününe bilgisayar yazılımları denir. Ama bu donanımlar tek başlarına çalışabilecek nitelikte değildir. Bu donanımların çalışabilmesi için daha başka ve daha başarılı yazılımlar gerekmektedir. Bilgisayar yazılımları da bu noktada 3 grupta toplanmaktadır. Bunlar:

Uygulama yazılımları: Bilgisayarlarda kullanılabilen herhangi bir görevi yapabilmek amacıyla hazırlanmış yazılımlardır. Yani bilgisayar içinde bulunan görevler bütününün sistemli olacak şekilde kullanılabilmesi için tasarlanmıştır. Bilgisayarlarda bulunan resim, yazı yazma, oyun, video hazırlama ve benzeri gibi programların takılmadan, aktif ve daha verimli bir biçimde çalışabilmesini sağlamaktadır.

Sistem yazılımları: Bilgisayar ve benzeri cihazlarda bulunan donanım ve yazılımların birbiri ile uyumlu çalışabilmesi için gerekli olan ana yazılımlardır. Uygulama yazılımlarını sistem yazılımlarından ayıran temel fark ise sistem yazılımları için daha derin bilgisayar bilgisi ve yazılım bilgisi gerektirmesidir.

Bilgisayar programlama araçları: Bu yazılımlar sayesinde hazırlanan kodlar bilgisayarların dillerine çevrilerek donanımların neler yapmaları gerektiğini açıklar. Bunun sayesinde bilgisayar ve benzeri cihazlar uygulamaları çalıştırma işlevini yapar. Yazılımın dili ile kullanılan bilgisayar programlama aracı birbirine uyuşmaz ise açmak istediğimiz program o cihazda çalışmayacaktır.

Tüm bunlara ek olarak elektronik yazılımlar ile bilgisayar yazılımlarının ortak noktası olarak dillerini gösterebiliriz. Başka bir deyişle elektronik yazılımların dilleri ile bilgisayar yazılımları dilleri arasında bir fark yoktur. Pek çok ortak yazılım dili mevcuttur.

Elektronik yazılımlarının bilgisayar yazılımlarından farkı ise; elektronik yazılımlar için hazırlanan işlemci muhakkak bir elektronik devre ile hatta gerekirse mekanik bir tasarım ile birleştirilerek kullanılmalıdır. Yani elektronik yazılımlar için bazen kamera bazen de motor gibi fiziksel karşılığın muhakkak olması gerekir.