Memede Silikon Kayması Nasıl Anlaşılır?

Memede Silikon Kayması Nasıl Anlaşılır?

Genel itibari ile meme görüntüsünden hoşlanmayan bireylerin yaptırdığı meme estetiği hakkında araştırma konularından birisi de memede silikon kayması nasıl anlaşılır sorusu olarak görülmektedir. Aslında bakıldığında herkes tarafından bilindiği gibi meme estetiği ile bireylerin sahip olduğu göğüsler istenilen görüntüye ulaştırılmaktadır.

Oldukça uzun ömürlü olarak bilinen fizyolojik silikonların bazı durumlar deformitelere uğrayabildiği ve buna ek olarak da kayma ya da dalgalanma gibi durumlarında yaşanabildiği karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra meme estetiğinde en sık görülen sorunlardan birisi de silikonlarda kayma olarak görülmektedir. Peki memede silikon kayması neden olmaktadır ve engellenebilir mi? İşte sizler de bu sorulara cevap bulmak istiyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.

Memede Silikon Kaymasının Nedenleri Ne Olabilir?

Herkesin bildiği gibi memede silikon kayması aslında bir silikon deformitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak bu deformitenin de hastadan hastaya oldukça değişiklik gösterebildiği belirtilmektedir. Söz konusu duruma göre bakıldığında memede silikon kaymasına neden olabilecek durumlar aslında iki grup altında incelenebilmektedir.

Memede silikon kaymasına neden olan durumlardan ilki ameliyatta meme cep boyutuna uygun olmayan silikon yerleştirilmesi olarak görülmektedir. Yani başka bir deyiş ile silikon boyutu ile meme cep boyunun uygun olmaması olarak açıklanabilmektedir. Söz konusu yaşanabilen bu durum sonucunda ise memede silikon kayması yaşanabilmekte ve hatta silikon yön değiştirebilmektedir. Aslında bakıldığında bu durum da memede hoş olmayan görüntüler meydana getirebilmektedir.

Buna ek olarak memede silikon kaymasının bir diğer sebebi de vücudun içerine yerleştirilen silikon maddesine tepkime üretmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ameliyattan belirli bir süre sonra meydana gelen bu durum sonrasında vücut, silikon maddeye karşı bir reaksiyon yani tepki üretmektedir. Söz konusu bu tepki aslında silikon etrafında oluşan bir kapsül olarak belirtilmektedir. Meydana gelen tepkime sonrasında oluşan kapsül ile birlikte silikon vücut içerisinde sıkışabilmekte ve bu sıkışma ile birlikte de memedeki silikonda kayma gerçekleşebilmektedir.

Aslında bakıldığında her ne sebeple olursa olsun memede silikon kaymasının tekrar edilen bir operasyon ile birlikte çözüme kavuşturulabildiği karşımıza çıkmaktadır. Belirtilen bu durumun çözülebilmesi için mutlaka tekrar bir ameliyat gerekmektedir.

Memede Silikon Kayması Risk Grubu Kimlerdir?

Memede silikon kayması risk grubunun genel itibari ile hasta ile ameliyat sürecine bağlı olduğu belirtilse de bu durumun yaşanabilmesi için birtakım faktörlerin de olduğu karşımıza çıkmaktadır. Ameliyat öncesinden doktorun meme ile silikon arasındaki uyumu detaylı bir şekilde gerçekleştirmesi bu durumun yaşanmaması için en uygun adım olarak bilinmektedir.

Kas ve dokularında gevşek yapılar olan bireylerin silikon kayması durumunu daha sık yaşayabildiği bilinmektedir. Buna göre bakıldığında memede silikon kayması nasıl anlaşılır sorusu aslında bireyin yaşamakta olduğu durumlar ve belirtiler ile anlaşıldığı görülmektedir.

How to Identify Silicone Slippage in the Breast?

In general, one of the research topics about breast aesthetics made by individuals who do not like the appearance of their breasts is seen as the question of how to understand silicone shift in the breast. In fact, as it is known by everyone, the breasts of individuals are achieved with the desired appearance with breast aesthetics.

It is seen that physiological silicones, which are known to be quite long-lasting, can undergo deformities in some situations and in addition, they can be experienced in situations such as slipping or fluctuation. In addition, one of the most common problems in breast aesthetics is seen as slippage in silicones. So what causes silicone slippage in the breast and can it be prevented? If you want to find answers to these questions, continue reading our article.

What Causes Silicone Slippage in the Breast?

As everyone knows, silicone slippage in the breast is actually a silicone deformity. In addition, it is stated that this deformity can vary considerably from patient to patient. Considering the situation in question, the situations that may cause silicone slippage in the breast can actually be examined under two groups.

of the situations that cause silicone slippage in the breast is seen as the placement of silicone that is not suitable for the breast pocket size in the surgery. In other words, it can be explained as the inconsistency of the silicone size and the breast pocket size. As a result of this situation, there may be a slip of silicone in the breast and even the silicone may change its direction. In fact, this situation can create unpleasant images in the breast.

In addition, another reason for silicone slippage in the breast is the reaction to the silicone material placed inside the body. After this situation, which occurs after a certain period of time after the surgery, the body produces a reaction against the silicone substance. This reaction in question is actually stated as a capsule formed around silicon. With the capsule formed after the reaction, the silicone can be compressed in the body and with this compression, the silicone in the breast may slip.

In fact, regardless of the reason, it is seen that silicone slippage in the breast can be resolved with a repeated operation. In order to resolve this condition, a repeat operation is required.

Who is the Risk Group of Silicone Shift in the Breast?

risk group of silicone shift in the breast is generally dependent on the patient and the operation process, there are some factors that can cause this situation to occur. It is known as the most appropriate step for the doctor to perform the harmony between the breast and the silicone in detail before the operation to avoid this situation.

It is known that individuals with loose structures in their muscles and tissues may experience silicone slippage more frequently. Considering this, it is seen that the question of how to understand the silicone shift in the breast is actually understood by the conditions and symptoms that the individual is experiencing.